24. marts 2017

Sagt

Medieklip

- “Oprust­ning uden udvik­ling gør ikke verden mere sikker”, Mandag Morgen, 03/04/2017.

- “Skaber det afstum­pet­hed, når slag­mar­ken bliver en compu­ter­skærm?”, Kriste­ligt Dagblad, 10/02/2017.

- “Høje forvent­nin­ger til ny chef for FN”, Kriste­ligt Dagblad, 07/10/2016.

- “Forskere til DIIS: Der er også jour­na­li­ster i Aarhus”, JP.dk, 02/10/2015.

- “Efter asylaf­tale: SF og EL opfor­drer til ændring af udvik­lings­bi­stan­den “, Dagbla­det Infor­ma­tion, 12/11/2014.

-FN og det lange seje træk”, Kriste­ligt Dagblad, 20/09/2014.

- “Afghansk valg er ikke garanti for demo­krati”, Kriste­ligt Dagblad, 07/04/2014.

- “Hvad bør være Holger K.‘s vigtig­ste opgave?”, Ræson, 11/12/2013.

- “Den danske uden­rigs­politik vej en kors­vej”, RIKO.nu, nyheds­brev 09/2013.

- “Syrien: Et angreb kan føre til en vold­som eska­le­ring…”, Ræson, 31/08/2013.

- “Kritik: Medier skel­ner ikke mellem almin­de­lige menne­sker og al-Qaeda”, Jour­na­li­sten, 12/08/2013.

- “Danskerne støt­ter fort­sat krigen i Afgha­ni­stan”, Dagbla­det Infor­ma­tion, 23/07/2013.

- “Milepæ­lene har rykket sig under­vejs”, Dagbla­det Infor­ma­tion, 18/07/2013.

- “Gade og Fogh har ansva­ret” (Green Desert), Ekstra-Bladet, 03/11/2012.

- “Tænket­ank: Befolk­nin­gen er blevet ført bag lyset” (Green Desert), Ekstra-Bladet, 18/10/2012.

- “Ét år efter: Libyen er i kaos”, Dagbla­det Arbej­de­ren, 20/03/2012.

 

TV/radio

- Debat­ten m/ Clement Kjers­gaard (om indgreb i Syrien), DR2, 18?/10/2015.

- P1 Orien­te­ring (om konflik­ter i Irak og Syrien), DR P1, 06/10/2014.

- Dead­line 22:30 m/ Martin Kras­nik (citat), DR2, 05/10/2014.

- Forfra med Jeppe­sen (om Syrien m.m.), Radio24syv, 13/09/2013.

- 24syv Efter­mid­dag, Radio24syv, 25/06/2013.

- GlobusRadio24syv, 21/12/2011.

 

Podcast/spas

- Hele Spek­t­ret m/ Nicho­lai Friis Peder­sen (om Radiohead’s OK Compu­ter m.m.), Hele Spek­t­ret, 03/10/2017.

- “Det usande billede”, TV2.dk, 13/04/2015.

- #Peter­Vig­go­E­rIk­ke­Over­ra­sket  - et løbende kunst­pro­jekt, @esfriis på twitter.

- Mere podcast eller andet? Invi­ta­tio­ner modta­ges gerne!

 

Søren Friis
friis@udenriget.dk | 22 44 90 34