Forskningsblog: Danmark, Norden og Den Internationale Studiekonference

Det sene­ste år eller halvan­det har jeg arbej­det on/off med et side­pro­jekt om forhol­det mellem Danmark, Norden og den inter­nationale studie­kon­fe­rence i mellem­krig­sår­ene. Sidste år skrev jeg et længere konfe­ren­ce­pa­pir, som udfor­skede nogle dimen­sio­ner af de inter­nationale netværksak­ti­vi­te­ter, som det køben­havn­ske Insti­tu­tet for Histo­rie og Samfund­s­ø­ko­nomi (IHS) begyndte at deltage i efter dets opret­telse i 1927. Dét har jeg nu forsøgt at koge ned til et blogind­læg med titlen “The Scan­di­navian Center: Denmark and the Early Years of Inter­national Studies under the League of Nations”, som folkene bag AU-forsk­nings­pro­jek­tet The Inven­tion of Inter­national Bureaucracy har været venlige at lægge hus til. […]